DZIELNICOWY

asp. szt. Artur Kulig
kontakt telefoniczny: 34/ 366 82 00, 514818937

W każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 dzielnicowy pełni dyżur w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wojska Polskiego 18. Podległe miejscowości: Gorzów Śląski, Budzów Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Kozłowice, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce, Zdziechowice.

 

Obecnie Dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe w zakresie kontroli zasad przestrzegania korzystania ze ścieżki rowerowej, zakazu wjeżdżania na ścieżkę rowerową ciągnikami rolniczymi oraz zaśmiecania terenu przyległego do ścieżki rowerowej. Działania prowadzone są w miejscowości Kozłowice oraz Pawłowice i potrwają do lipca 2021 roku. 

Komisariat Policji w Praszce
46-320 Praszka, ul. Piłsudskiego 35
tel.: 34/ 36 68 200
Kierownik Rewiru Dzielnicowego- asp. szt. Tomasz Polak