Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

Na polecenie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy został opracowany Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie