Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 03-09-2021r.
Obręb Uszyce -szczegółowy wykaz działek w załączniku poniżej