INFORMACJA - PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim przypomina o obowiązku złożenia deklaracji CEEB do dnia 30.06.2022 r. Obowiązek złożenia deklaracji ma każdy właściciel/zarządca budynku. Deklaracje można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim pok. nr 24.