W załączniku poniżej informacje o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 4 stycznia 2022r.