Podpisane umowy

Podpisane zosta艂y dwie umowy na wykonanie zada艅 drogowych. Obie z firm膮 – VIANKO z Zawadzkiego. Pierwsza dotyczy przebudowy  drogi w Uszycach, druga - remontu dwóch odcinków dróg w Paw艂owicach.

 W Uszycach wyremontowany zostanie 845-metrowy odcinek drogi gminnej od skrzy偶owania z drog膮 wojewódzk膮 nr 487 do skrzy偶owania z drog膮 gminn膮 w rejonie ko艣cio艂a parafialnego oraz do Ma艂opolskiej Hodowli Ro艣lin.

W ramach tego zadania wykonane zostan膮 m.in. : nowa nawierzchnia, odwodnienie rowów, remont odcinka istniej膮cej kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni terenu przy OSP i wykonanie tam poboczy.

To zadanie wspó艂finasowane jest w kwocie 1.198.743,42 z艂 ze 艣rodków Rz膮dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ca艂kowita warto艣膰 to 1.712.490,60 z艂. 

 

W Paw艂owicach przebudowane zostan膮 dwa odcinki dróg:

-  w dolnej cz臋艣ci Paw艂owic - 850-metrowy od skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 Gorzów – Paw艂owice – Boroszów do skrzy偶owania z drog膮 gminn膮.  W zakresie robót s膮 m.in.: nowa nawierzchnia, wykonanie chodnika po lewej stronie, odwodnienie pasa drogowego, utwardzenie pobocza oraz wykonanie zatoczki dla autobusów.

- w górnej cz臋艣ci Paw艂owic 1865-metrowy odcinek drogi. W zakresie robót s膮 m.in. nowa nawierzchnia, wykonanie obustronnego chodnika na wysoko艣ci przystanku autobusowego, przebudowa zjazdów, odwodnienie drogi, utwardzenie poboczy, oczyszczanie rowów.   

Ca艂kowita warto艣膰 inwestycji to 4.556,345,94. Zadanie to w 63,63%  pokryte zostanie z dotacji pozyskanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj膮ca w obszary wiejskie” - PROW 2014-2020.