ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.