Zarządzenie Nr 0050.102.2024 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Gorzów Śląski