Informacja o pracach obserwacyjno-pomiarowych w lasach

U W A G A !

 

Burmistrz Gorzowa Śl.  informuje, iż na terenach lasów gminy Gorzów Śl. (prywatnych i Skarbu Państwa) będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Prace terenowe wykonywane będą przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016- 2020. W związku z powyższym proszę o umożliwienie osobom upoważnionym wstępu na teren tych lasów celem dokonania obserwacji i pomiarów stałych powierzchni obserwacyjnych.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Marian Grajcarek

Sekretarz Miasta

Gorzów Śląski, dnia 08-07-2016r.

 

 

Pliki do pobrania