Spotkania informacyjne dotyczące m. in. zasad oraz możliwości dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

5784c51bc53b8.jpg