Harmonogram otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w 2017 roku.