KOMUNIKAT 4/PI/2017 z dnia 11.01.2017 r. o przekroczeniu poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10