Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej