START BIZNES- DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Opolska Izba Doradców Podatkowych bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Start Biznes", skierowanej do przedsiębiorców Opolszczyzny rozpoczynających działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej akcji udzielają każdemu kto chce z niej skorzystać, nieodpłatnej porady z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa pracy. Celem akcji jest wspieranie przez doradców podatkowych Opolszczyzny nowych przedsiębiorców.
Szczegóły znajdują się na stronach www.startbiznesdp.pl i www.opolskiepodatki.pl