Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 29.05.2017 roku Burmistrz Artur Tomala wręczył Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, na zdjęciu od lewej:

Państwo Kubik, Państwo Harak, Pan Wyrwa (przybył sam z powodu choroby żony), Państwo Mania.

 

"Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Ustanowiony w 1960 r. nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim".