Poniżej w załączniku informacja o osobach uprawnionych z ramienia Koła Łowieckiego SŁONKA w Byczynie do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych w sezonie łowieckim 2022)2023