INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 I DZIAŁKA NR 15/6 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY