Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.