Zaproszenie na spotkania konsultacyjne – opracowanie LSR na lata 2021-2027