25.09.2022 r. czasowe wyłączenie ul . Rynek z ruchu drogowego.