Zarządzenie NR 0050.211.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Gorzów Śląski działka ew. nr 1317/1.