Zarządzenie NR 0050.212.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Skrońsko działka ew. nr 2 i działka ew. nr 3.