Zarządzenie Nr 0050.220.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 02.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Pakoszów.