Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim - ul. Piaskowa (dz. nr 2735)

W dniu 04.11.2022 roku zakończono drugą część zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzów Śląski”.
 
Część 2 w/w zadania - ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim - ul. Piaskowa (dz. nr 2735) ’’.
 
Zadanie polegało na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 172,50 m wraz z studzienkami rewizyjnymi oraz sieci wodociągowej na odcinku 165,30 m.
 
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe ,,KURPET’’- Rafał Kurpet
Ligota Dolna ul. Wołczyńska 34d
46-200 Kluczbork
 
Wartość zadania: 138.251,27 zł brutto - całość  ze środków zewnętrznych.