Cyfrowa Gmina - informacja z podpisania umowy na dostarczenie sprzętu komputerowego.

 
 
Umowa na dostawę sprzętu komputerowego została podpisana w dniu 10.11.2022 roku z firmą Cocon Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Oleśnie.
Umowa na kwotę 107.045,67 zł.
 
Na zdjęciu część już dostarczonego sprzętu komputerowego. W najbliższym czasie zostanie dostarczona pozostała część zamówienia tj. urządzenie wielofunkcyjne.
 
Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Gmina Gorzów Śląski pozyskała grant w wysokości 213.240,00 zł. W ramach grantu samorząd podpisał umową na zakup 15 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą m.in. laptopy, komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, sprzęt do serwerowni.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19
 
 
Na zdjęciu część już dostarczonego sprzętu komputerowego. W najbliższym czasie zostanie dostarczona pozostała część zamówienia tj. urządzenie wielofunkcyjne.