Zarządzenie Nr 0050.229.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17.11.2022 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenie wykazu lokalu przeznaczonego do oddania w użyczenie.