Informacja dla mieszkańców dotycząca ograniczenia wysokości cen energii