Zarządzenie nr 0050.249.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 20.12.2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.