Zarządzenie nr 0050.252.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 22.12.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Jana Jaronia.