Obowiązek Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzów Śląski.