Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM