Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 23.02.2023 roku w sprawie OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA