WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY Z DNIA 28.03.2023 R.