Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skrońsko oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 222/65 o powierzchni 0,1132 ha