WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU NA DZIEŃ 13.04.2023 R.