WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO NA DZIEŃ 13.04.2023 R.