Utworzenie sportowo-rekreacyjnych miejsc w miejscowości Gorzów Śląski