Sprzedaż końcowa paliwa stałego (węgla kamiennego)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r. poz. 877)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje o rozpoczęciu sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania asortymentu.

Wnioski o zakup paliwa stałego należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, pok. nr 24 do dnia 30 czerwca 2023 r.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej wynosi 77,5 tony.

Cena za tonę paliwa stałego wynosi 2000,00 zł brutto.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przy zakupie nie będą miały zastosowania ograniczenia ilości węgla dla gospodarstw domowych.

Więcej informacji na temat sprzedaży końcowej węgla można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim tel. kontaktowy 034 35 057 10 wew. 157 lub wew. 150
adres e-mail : ap.bop@gorzowslaski.pl
adres e-mail : jm.so@gorzowslaski.pl

 

Pliki do pobrania