Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych ( adresy pozyskano ze stron internetowych).

 

 

 

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych ( adresy pozyskano ze stron internetowych).

FOLIA ODPADOWA I SZNUREK:

  • Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, tel.606967774
  • INTEREKO Sp. z o.o., ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 45-828 Opole, tel.77 4515270
  • Remondis Opole, Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów, Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole, tel. 77- 427 61 27
  • Ecofol' Marcin Babiak, ul. Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn tel. 602 266 396
  • PHU SO-MASZ s.c., ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask  43- 675 15 35

ZUŻYTE OPONY:

RECYKL Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem TEL. 61- 281 06 11,

GUMPOL Chemiczna, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. 725159786