Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

      Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach ( Dz.U.2023 poz. 1469 ze zm.), uprzejmie informuję mieszkańców  naszej gminy, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (tj. Dz.U.2022, poz.1622) reguluje sprawy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.                              

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na zawartość substancji szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i zdrowia, nie jest zaliczany do odpadów wielkogabarytowych oraz nie może trafić do standardowych pojemników, które znajdują się na Państwa nieruchomości.

Na terenie gminy Gorzów Śląski zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpiecznie i zgodnie z prawem oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzowie Śląskim, zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 16 ,46-310 Gorzów Śląski.  Regulamin PSZOK znajduje się tutaj

oraz podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji.

Przekazujemy, do Państwa dyspozycji wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej świadczących usługi w zakresie odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) na terenie Gminy Gorzów Śląski.

 

 

Pliki do pobrania