Zarządzenie nr 0050.122.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 6.09.2023 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.