Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

 
W Gołej - w świetlicy wiejskiej - w związku z Marszałkowską Inicjatywą Sołecką - gościliśmy Pana Marszałka Andrzeja Bułę.
 
W ramach MIS w naszych sołectwach dzieje się:
Kozłowice pieniądze przeznaczyły na remont łazienki w sali OSP. 
Skrońsko dzięki dotacji będzie miało nową wiatę biesiadną.
Kobyla Góra zmodernizuje plac zabaw.
Goła utwardziła teren przy świetlicy wiejskiej.
Zdziechowice również zmodernizują plac zabaw.
 
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2023-2025 to wsparcie finansowe w formie dotacji dla sołectw z województwa opolskiego. Każde sołectwo, które przystąpi do "Inicjatywy" otrzymuje maksymalnie 6500 zł jednorazowo.
 
Warto dodać, że w naszej gminie część sołectw już zrealizowało zadania w ramach MIS, część jest w trakcie realizacji.