Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzów Śląski oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1453/6 o powierzchni 0,1622 ha