Zarządzenie Nr 0050.137.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 25.09.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Nowa Wieś