Pozyskane dotacje!

 

Do naszej gminy trafią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Udało nam się pozyskać dofinasowanie na cztery duże inwestycje:  

  1. Przebudowa dróg gminnych w Gorzowie Śląskim – dotacja w wysokości 5 282 000,00 zł.
  2. Rewitalizacja terenu wokół Pomnika Zwycięstwa i Wolności w Gorzowie Śląskim – dotacja w wysokości 900 000,00 zł.
  3. Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim – dotacja w wysokości 1 800 000,00 zł.
  4. Budowa łącznika ścieżki rowerowej na terenie Gorzowa Śląskiego – dotacja w wysokości 1 173 820,00 zł (wniosek złożony przez Związek Powiatowo-Gminny ,,Samorządy Ziemi Oleskiej”).