Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (16.10.2023 r.)