Nowe okna i drzwi

Nasza gmina posiada w swoich zasobach wiele budynków komunalnych. Mamy świadomość, że wiele z nich pozostawia wiele do życzenia. Staramy się jednak – metodą małych kroków i w miarę możliwości finansowych – na bieżąco je remontować. W ostatnim czasie wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową w mieszkaniach komunalnych w Gorzowie przy ulicach: Gorzołki, Rynek, Wojska Polskiego i Złotej oraz w Gołej, Jamach i Jastrzygowicach. W sumie to 60 nowych okien i 6 drzwi.
Koszt tej inwestycji, w całości pokryty z budżetu gminy, to 140 tys. zł.