Rozporządzenie porządkowe nr 0510/P/35/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Starorzecza Odry w miejscowości Januszkowice od km 0+300 do km 1+500