Zarządzenie nr 0050.158.2023 Burmistrza Gorzowa śląskiego z dnia 7.11.2023 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.