Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieokreślony (wykaz z dnia 07.12.2023 r.)